106 หมู่ที่ 4 ตำบลปากช่อง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 70150 โทร.0-8185-8278-9

วันพุธที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

อบรมวิชาชีพหลักสูตร ขนมไทย

          ครูนฤพร  อุทัยนา  หัวหน้า กศน.ตำบลปากช่อง  ดำเนินการเปิดอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น วิชา ขนมไทย  40 ชั่วโมง ให้กับชุมชนบ้านหนองไผ่  จำนวน 20 คน  ระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม 2555 ถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2555 ณ  วัดหนองไผ่ หมู่ที่ 8 ตำบลปากช่อง  อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี  โดยการอำนวยการของ ผอ.นิ่มนวล  คำปลื้ม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอจอมบึง  และได้รับความอนุเคราะห์จากวัดหนองไผ่ให้ใช้สถานที่  อุปกรณ์ และสาธารณูปโภคในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น