106 หมู่ที่ 4 ตำบลปากช่อง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 70150 โทร.0-8185-8278-9

วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

การสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนตามสภาพจริงวิชาอินเตอร์เน็ตกับการเรียนรู้ไร้พรมแดน


           กศน.อำเภอจอมบึง ดำเนินการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนตามสภาพจริง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554  รายวิชา Internet กับการเรียนรู้ไร้พรมแดน ระดับมัยมศึกษาตอนต้น ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555  ณ  ศูนย์เรียนรู้ ICT ชุมชนตำบลปากช่อง กศน.ตำบลปากช่อง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี  โดยมีคณะกรรมการดำเนินการสอบจำนวน 3 ท่าน  

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น